Lehrkörper

Lehrkörper des 1. Semesters „Studium Humanmedizin zum Dr. med. univ.“ im Wintersemester 2019/20

Dr. M. L. Barcena de Arellano, PD Prof. Dr. Ralf Braun, Dr. Susanna Bultmann-Horn, Dr. rer. Nat. Regina Dahlhaus, Dr. DI (FH) Elke Dworatzek, Ass.-Prof. Dr. Peter Engel, Kerstin Göpfrich PhD, Juri Klebanov, Prof. Dr. Christoph Kleber, Assoz. Prof. Dr. Dr. Denis Ladage, DI Dr. Chantal Blanche Lucini, Prof. Dr. Andreas Michalsen, Dr. Inna Servetnyk, u. a.

Stand September 2019, Ergänzungen und Änderungen vorbehalten